top of page

Privacy Statement Osteopathie Rani Buyssens

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van deze website en van onze patiënten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Osteopathie Rani Buyssens 

Karrestraat 105 

9160 Lokeren 

 

Privacybeleid

Wij, als Osteopathie Rani Buyssens zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze patiënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk. 

 

Door het bezoeken van de website osteopaatrani.com en door gebruik te maken van de diensten die Osteopathie Rani Buyssens aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Osteopathie Rani Buyssens. 

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je goed te kunnen helpen zijn je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en medische informatie. 

 

Doeleinden van verwerking gegevens 

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele gegevens van je te verwerken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden. Doeleinden: 

 

Verwerken van gegevens van (toekomstige) patiënten teneinde het zorgvuldig beheren van de agenda van zowel patiënt als Osteopathie Rani Buyssens, het patiëntendossier en de facturatie. 

 

Sociale media 

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Osteopathie Rani Buyssens je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto. 

 

Bewaringstermijn

Osteopathie Rani Buyssens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Overeenkomstig de Wet Op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst mag het medische dossier niet langer dan 15 jaar bewaard worden uitzonderingen (goed hulpverlenerschap, wettelijke plicht, verzoek van patint, belang van derden,...) daargelaten... 

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen onder bepaalde voorwaarden zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Hiervoor dien je contact op te nemen met Osteopathie Rani Buyssens, dit kan via info@osteopaatrani.com

 

Beveiliging 

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Osteopathie Rani Buyssens beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze patiënten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Osteopathie Rnai Buyssens heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. 

bottom of page